Nasze serwisy

Stenogramy
Dosłowny zapis radiowej lub telewizyjnej audycji jest niezwykle użyteczną formą dokumentowania jej zawartości treściowej.

Tłumaczenia
Tłumaczymy materiały z mediów na dowolny język. Podkładamy napisy w materiałach telewizyjnych.

Raporty i analizy

Raporty jakościowe w MEDIASKOPIE to kompleksowa ocena i opis dynamiki wizerunku w badanym okresie. Zamawiając raport, klienci otrzymują m.in.

- wskazanie na "kamienie milowe" komunikacji PR w danym okresie (wydarzenia/komunikaty generujące określony stosunek mediów do przedmiotu badania)
- ocenę wydźwięku wizerunkowego analizowanych publikacji w stosunku do badanego podmiotu
- charakterystykę mediów, w których ukazały się analizowane przekazy
- opis działalności poszczególnych dziennikarzy, ze wskazaniem na szczególnie interesujące tematy i sposób ich ujęcia
- ocenę zgodności treści opublikowanego materiału z treścią emitowaną przez nadawcę komunikatów

Efektem analizy zawartej w raporcie jest mapa kształtowania wizerunku w czasie.

Mapa może wskazywać wahania od "doskonały" do "negatywny" lub w przypadku przekazania odpowiednich danych przez Klienta może pokazywać rozwój poszczególnych atrybutów promowanych przez Klienta w odniesieniu do swojej marki/firmy/instytucji.

Elementem analizy jakościowej może być również raport porównawczy (benchmarkowy). Jest to usytuowanie marki/firmy/instytucji Klienta na tle i w zestawieniu z innymi wskazanymi podmiotami, zazwyczaj konkurencyjnymi i wskazanie na dynamikę tej relacji w czasie. Efektem analizy jest mapa ilustrująca relacje pomiędzy badanymi podmiotami.

Raporty ilościowe zapewniają klientom m.in.:

- określenie liczby tzw. pojawień mediowych
- wskazanie autorów (wraz z możliwością zamówienia kontaktu do określonego dziennikarza)
- analizę statystyczną dot. rodzaju mediów, liczby i częstotliwości cytowanych haseł, dziennikarzy, tytułów
- aktywność mediową analizowanych podmiotów w rozkładzie czasowym
- selekcja publikacji ze względu na rodzaj źródła z uwzględnieniem jego zasięgu geograficznego i tematycznego
- określenie liczby informacji, które były skutkiem bezpośrednich działań PR
- ocenę ekwiwalentu reklamowego
- mapy określające aktywność medialną badanego podmiotu w poszczególnych rejonach kraju

Monitoring prasy

Monitoring prasy oferowany przez MEDIASKOP opiera się na elektronicznym wyszukiwaniu haseł i późniejszej weryfikacji odnalezionych informacji przez doświadczony zespół. Oferujemy w monitoringu setki tytułów prasowych.

więcej

Monitoring radia i telewizji

Cyfrowo nagrywamy i monitorujemy każdego dnia kilkadziesiąt kanałów radiowych i telewizyjnych. W ofercie MEDIASKOPU znajdują się zarówno stacje ogólnopolskie, jak i regionalne z całej Polski.

więcej

Monitoring internetu

Do monitoringu internetu wykorzystujemy automatyczny system przeszukujący kilka tysięcy polskich stron i podstron WWW pod kątem zadanych haseł.

więcej