Nasze serwisy

Stenogramy
Dosłowny zapis radiowej lub telewizyjnej audycji jest niezwykle użyteczną formą dokumentowania jej zawartości treściowej.

Tłumaczenia
Tłumaczymy materiały z mediów na dowolny język. Podkładamy napisy w materiałach telewizyjnych.

Monitoring radia i telewizji

Cyfrowo nagrywamy i monitorujemy każdego dnia kilkadziesiąt kanałów radiowych i telewizyjnych. W ofercie MEDIASKOPU znajdują się zarówno stacje ogólnopolskie, jak i regionalne z całej Polski. Monitoring radia i telewizji codziennie przygotowuje grupa kilkunastu doświadczonych analityków. Aby zminimalizować ryzyko przepuszczeń materiałów nagrania są przetwarzane przez system rozpoznawania mowy. Wskazania systemu zawsze są weryfikowane przez pracowników MEDIASKOPU.

Media regionalne monitorowane są przez pracowników terenowych MEDIASKOPU wg analogicznych procedur, co gwarantuje klientom brak technicznych różnic w odbiorze programów ogólnopolskich i regionalnych. W konsekwencji klienci mogą mieć praktycznie 100 procentową pewność, że zamawiając monitoring radia i telewizji w MEDIASKOPIE otrzymają monitoring na najwyższym poziomie.

Każda wyselekcjonowana informacja jest montowana komputerowo i dostarczana klientowi w uzgodniony wcześniej sposób. Nasz serwis i formaty przekazywania materiałów multimedialnych możemy dostosować do dowolnego systemu komputerowego zainstalowanego u klienta - dzięki czemu odbiorcy monitoringu MEDIASKOPU nie muszą samodzielnie konwertować plików, ani czekać na zapoznanie się z informacją.

MEDIASKOP nie ogranicza monitoringu do poszczególnych pasm czy programów; monitorowana jest całość przekazu RTV.

Monitoring prasy

Monitoring prasy oferowany przez MEDIASKOP opiera się na elektronicznym wyszukiwaniu haseł i późniejszej weryfikacji odnalezionych informacji przez doświadczony zespół. Oferujemy w monitoringu setki tytułów prasowych.

więcej

Monitoring internetu

Do monitoringu internetu wykorzystujemy automatyczny system przeszukujący kilka tysięcy polskich stron i podstron WWW pod kątem zadanych haseł.

więcej

Raporty i analizy

Opracowywane przez MEDIASKOP rozbudowane raporty ilościowe i jakościowe są cenną pomocą przy wszelkich prezentacjach i podsumowaniach danego wydarzenia czy aktywności w mediach w określonym przedziale czasowym.

więcej