Nasze serwisy

Stenogramy
Dosłowny zapis radiowej lub telewizyjnej audycji jest niezwykle użyteczną formą dokumentowania jej zawartości treściowej.

Tłumaczenia
Tłumaczymy materiały z mediów na dowolny język. Podkładamy napisy w materiałach telewizyjnych.

Ekwiwalent reklamowy

Ekwiwalet reklamowy to wartość reklamy w danym medium w porównaniu z powierzchnią materiałów na dany temat w mediach drukowanych lub czasem trwania w mediach elektronicznych. Dla swoich klientów MEDIASKOP standardowo wylicza ekwiwalent z materiałów prasowych oraz radia i telewizji.

Nasi analitycy oprócz standardowej metodologii mogą uwzględniać do wyliczeń inne, uzgodnione z klientem wskaźniki.

Na życzenie wyliczamy też czas obecności logotypu w materiałach telewizyjnych.

Monitoring prasy

Monitoring prasy oferowany przez MEDIASKOP opiera się na elektronicznym wyszukiwaniu haseł i późniejszej weryfikacji odnalezionych informacji przez doświadczony zespół. Oferujemy w monitoringu setki tytułów prasowych.

więcej

Monitoring radia i telewizji

Cyfrowo nagrywamy i monitorujemy każdego dnia kilkadziesiąt kanałów radiowych i telewizyjnych. W ofercie MEDIASKOPU znajdują się zarówno stacje ogólnopolskie, jak i regionalne z całej Polski.

więcej

Monitoring internetu

Do monitoringu internetu wykorzystujemy automatyczny system przeszukujący kilka tysięcy polskich stron i podstron WWW pod kątem zadanych haseł.

więcej